Kunnskapsnotater om vaksinekommunikasjon

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2020
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: --
 • Utført av: Folkehelseinstituttet / The Covid-19 Global Evaluation Coalition
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: --
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Notatene “Communicating with the public about vaccines: Implementation considerations” og “Effects of digital interventions for promoting vaccination uptake» oppsummerer kunnskap  fra forskning og evaluering om henholdsvis hvilken informasjon kommunikasjon om vaksiner bør inneholde og hvor effektive ulike digitale kommunikasjonsverktøy er for å få folk til å vaksinere seg.  Notatene er skrevet av Folkehelseinstituttet v/Claire Glenton og Simon Lewin på oppdrag av Evalueringsavdelingen i Norad.

Evalueringsavdelingen  i Norad er med i «The Covid-19 Global Evaluation Coalition». Dette er et uavhengig samarbeidsprosjekt mellom evalueringsavdelinger i ulike land, FN-organisasjoner og multilaterale institusjoner. Det overordnede formålet med koalisjonen er å fremme samarbeid, bidra til rask evalueringskunnskap og unngå duplisering av evalueringsarbeid relatert til covid-19. OECD/DACs EvalNet er sekretariat for koalisjonen. 

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 18.12.2020