Kunnskapsbanken: Strategi 2020-2025

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2020
 • Serie: --
 • Type: Strategier
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Kapasitetsutvikling, Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 3
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-035-4
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne strategien definerer felles langsiktige mål for Kunnskapsbanken og hvordan vi jobber for å nå dem.

Mange samarbeidsland etterspør kunnskap fremfor finansiering. Stadig flere norske offentlige institusjoner deler derfor sine erfaringer på områder der Norge har etterspurt kompetanse.

For å styrke og samordne det faglige samarbeidet på norsk side, opprettet regjeringen i 2018 Kunnskapsbanken i Norad.

Publisert 19.06.2020
Sist oppdatert 19.06.2020