Hav for utvikling - styringsdokument

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2020
 • Serie: --
 • Type: Strategier
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Klima og miljø, Naturressurser (inkludert olje), Biologisk mangfold
 • Antall sider: 32
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-025-5
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

2019 ble bistandsprogrammet Hav for utvikling
lansert som en av de norske forpliktelsene under Our
Ocean-konferansen i Oslo. Hav for utvikling ble første
gang omtalt i Stortingsmelding nr. 17 (2017–2018)
Partnerland i utviklingspolitikken, der det ble
varslet etablering av et nytt program for forvaltning
av havområder.

Programmene Olje for utvikling,
Fisk for utvikling og Hav for utvikling er organisert i
Kunnskapsbanken i Norad for å sikre synergier mellom
dem. Opprettelsen av Hav for utvikling har også blitt
omtalt i budsjettproposisjoner og i den oppdaterte
havstrategien «Blå muligheter».

Publisert 03.06.2020
Sist oppdatert 03.06.2020