Evalueringsprogrammet 2020–2022

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2020
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 9
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-021-7
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har evalueringsavdelingen et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen styres av egen instruks, og rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

Evalueringene skal:

 • gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings- og gjennomføringsansvaret
 • gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige normer og standarder
 • søke å belyse relevante problemstillinger
 • fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres
 • bidra til en konstruktiv og åpen debatt

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid, samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker.

Evalueringsprogrammet for perioden 2020-2022 har et særskilt fokus på næringsutvikling, klima og miljø, humanitær bistand og bistand til land og regioner i sårbare situasjoner.

Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger.

Programmet og status for planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering.

Kvinner i Somalia
Lansering evalueringsprogrammet 2020-2022
Se igjen lanseringen av evalueringprogrammet 2020-2022 fra 30.april 2020. På webinaret ble det også debattert bruk av evaluering og kunnskap i utformingen og gjennomføringen av bistanden.
Publisert 30.03.2020
Sist oppdatert 30.03.2020