Evaluation of the Norwegian Aid Administration's Approach to Portfolio Management

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2020
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Itad in cooperation with Chr. Michelsen Institute (CMI)
 • Bestilt av: Evaluation Departement, Norad
 • Land:
 • Tema: Offentlig forvaltning, Klima og miljø, Styresett og demokrati
 • Antall sider: 79
 • Serienummer: 2/2020
 • ISBN: 978-82-8369-017-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

See English description below. 

God porteføljestyring kan resultere i bedre bistand når evidens (forskning, evalueringer og annen resultatinformasjon) brukes aktivt for å informere valg, som for eksempel valg av partnere og programmer for støtte. Ideelt skal en portefølje styres aktivt for å oppnå tydelige, definerte mål med en programlogikk basert på evidens.

En tidligere evaluering av resultatorienteringen i den norske bistandsadministrasjonen fant svakheter på porteføljenivå (rapport 4/2018). Som oppfølging til dette har Utenriksdepartementet svart at de vil styrke porteføljestyringen i forvaltningen, blant annet ved å velge pilotporteføljer hvor de vil kvalitetssikre mål og endringsteorier for disse. Denne evalueringen søker å bidra inn i dette arbeidet.

Formålet med evalueringen har vært å bidra med konkret informasjon om styrker og svakheter ved styring av porteføljer i bistandsadministrasjonen. Evalueringen anbefaler hva som bør gjøres for å styrke styringen av porteføljer.

English description

Portfolio management can result in better aid when evidence (research, evaluations and results information) is actively used to inform choices, such as selection of partners and programmes for support. Ideally a portfolio is actively managed to achieve clearly defined goals with an evidence based programme logic.

A previous evaluation of the Norwegian aid administration practices of results-based management (report 4/2018) found weaknesses at portfolio level. In its management response, the MFA committed to improving portfolio level RBM starting with identifying pilot portfolios and quality assuring their objectives and theories of change. This evaluation seeks to contribute to this work.

The purpose of the evaluation is to contribute with information on the strengths and weaknesses of current practices of portfolio management in the aid administration that can be used to improve portfolio management.

Publisert 10.02.2020
Sist oppdatert 10.02.2020