Et nytt energiprogram - fra olje for utvikling til bred energibistand

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2020
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Utenriksdepartementet
 • Land:
 • Tema: Naturressurser (inkludert olje)
 • Antall sider: 26
 • Serienummer: 4/2020
 • ISBN: 978-82-8369-052-1
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Programmet Olje for utvikling skal endres både i innhold og oppsett for å svare på disse utviklingstrekkene, der:

 • Klimahensyn sidestilles fattigdomsreduksjon som overordnete mål, gjennom å utvide støtten til klimatiltak betydelig og integrere i hele innsatsen;
 • Denne bistanden inngår i en bredere energisammenheng.

I denne rapporten skisseres to ulike alternativer for innhold virkemiddelapparat, aktører og organisering av et nytt og bredere energiprogram.

Publisert 23.10.2020
Sist oppdatert 23.10.2020