Energize Nepal 2016-2019 Mid-term review and Appraisal of Upscaling Proposal

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2020
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: Multiconsult
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Nepal
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 104
 • Serienummer: 10/2019
 • ISBN: 978-82-8369-290-7
 • ISSN: 1894-518X
 • Prosjektnummer: 10211671-01-01
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten dokumenterer gjennomgang av forskningsprogrammet Energize Nepal (ENEP). Gjennomgangen ble utført av Multiconsult i 2019 på oppdrag fra Norad.

ENEP, som startet i 2016, delfinansieres av den norske ambassaden i Nepal med 25 millioner.

Programmet implementeres av Kathmandu University og vannkraftlaboratoriet Hydro Lab i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sintef Energi. ENEP bidrar til å øke Nepals kompetanse innen vannkraft og annen fornybar energi. Viktige aktiviteter er testing av vannkraftturbiner, dimensjonering av inntak til kraftverk og tiltak for å redusere transport av sedimenter gjennom kraftverk.

Rapporten konkluderer med at norsk støtte er relevant og at målsetningene i prosjektet i stor grad blir oppnådd. Det anbefales enkelte endringer i organiseringen av prosjektet. Videreføring av norsk støtte anbefales.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 20.01.2020