Bistand i koronapandemiens kjølvann

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2020
 • Serie: Norad rapporter: diskusjon
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Helse, Økonomisk utvikling, Klima og miljø
 • Antall sider: 27
 • Serienummer: 02/2020
 • ISBN: 978-82-8369-040-8
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Hva har et ulovlig dyremarked i en ukjent kinesisk storby med oss å gjøre? Svaret kjenner vi nå: Alt. På få måneder har hendelser på dette markedet skapt vår generasjons største krise. Så avhengige er vi av hverandre, på tvers av landegrenser.

Det som trolig startet som et tilfeldig møte mellom natur, menneske og miljø på dette markedet, utviklet seg raskt til en internasjonal helsekrise. I løpet av få måneder er det blitt den største krisen i verdensøkonomien siden 1930-tallet. Over hele verden ble en helsekrise raskt en økonomisk krise.

Estimatene er fremdeles usikre, men vi kan allerede nå slå fast at kraftig redusert verdiskaping og økt fattigdom vil sette mange land langt tilbake. Utsatte grupper vil komme dårligere ut.

Hvordan skal vi forstå dette? Hva gjør vi med det? Dette er spørsmål vi i Norad har jobbet med på daglig basis i vår. Vi forvalter det meste av norsk langsiktig bistand, ca. 20 milliarder kroner i året. Hvordan bruker vi disse pengene i koronaens tid? Vi gir også råd til Utenriksdepartementet og utviklingsministeren. Hva er de beste rådene for riktig politikk i en omskiftelig og uoversiktlig situasjon? Koronapandemien reiser fundamentale spørsmål om hvordan internasjonale partnere, inkludert Norge, best kan bistå utviklingsland i å komme seg gjennom og ut av krisen.

I dette kompendiet har vi samlet analyser fra Norads fagekspertise på enkelte nøkkelområder. Basert på erfaringer, og ofte i dialog med lokale, internasjonale og norske partnere, beskrives hovedtrekk og utfordringer som vil ha konsekvenser for videre innsats.

Publikasjonen er oppdatert i september 2020.

Publisert 26.07.2020
Sist oppdatert 26.07.2020