Making Evaluation Work for the achievement of SDG 4.5 Equality and inclusion in education

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2019
 • Serie: Fellesevalueringer
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Karen Mundy, Kerrie Proulx og Caroline Manion
 • Bestilt av: UNESCO/IOS Evaluation Office
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Kvinner og likestilling, Utdanning og forskning
 • Antall sider: 56
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne studien er gjort på oppdrag frå evalueringskontoret i UNESCO i samarbeid med evalueringsavdelingane i Norad, Unicef, Verdensbanken, Verdens matvareprogram (WFP) og fondet Education Cannot Wait.

Formålet med studien var å systematisere funn frå eksisterande evalueringer og vurdere om bruk av dei kan bidra til oppnåelse av berekraftsmål 4.5 om å avskaffe kjønnsforskjellar og sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personar.

Studien byggjer på funn frå 147 uavhengige evalueringar som er gjennomført i regi av 13 multi- og bilaterale organisasjonar, inkludert to evalueringar som er gjennomført på oppdrag for evalueringsavdelinga i Norad. Disse er Evaluation of Norwegian multilateral support to basic Education (Report 7/2015) og Evaluation of Norway’s support to education in conflict and crisis through civil society organisations (Report 9/2017).

I tillegg byggjer studien på casestudier i Ghana, Guatemala, Libanon, Nepal og Peru.

Publisert 10.10.2019
Sist oppdatert 10.10.2019