Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2019
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: KPMG
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 108
 • Serienummer: 8/2019
 • ISBN: 978-82-8369-282-2
 • ISSN: 1894-518X
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten dokumenterer en sluttgjennomgang av støtte til etablering av regional krafthandel i Afrika.

Gjennom to parallelle programmer og i flere faser har Norge støttet etableringen av Southern African Power Pool (SAPP) og East African Power Pool (EAPP).

Programmene har fokusert både på etablering av regionale institusjoner og infrastruktur for krafthandel. De norske ambassadene i Maputo og Addis Abeba har forvaltet de respektive programmene med vesentlige finansielle bidrag fra Sida, og den felles gjennomgangen ble utført av KPMG og Norconsult på oppdrag fra Norad.

Rapporten konkluderer med at begge programmene er relevante og at støtten til SAPP har hatt høy måloppnåelse, mens støtten til EAPP har hatt gjennomgående svakere resultater.

Rapporten diskuterer grunnforutsetninger og metodiske utfordringer for støtte til krafthandel basert på en sammenlikning av erfaringene fra de to regionene, og kommer med flere konkrete anbefalinger til de ulike involverte aktørene.

Publisert 03.09.2019
Sist oppdatert 03.09.2019