Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2019
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: KPMG
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Mosambik
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 32
 • Serienummer: 11/2019
 • ISBN: 978-82-8369-292-1
 • ISSN: 1894-518X
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten dokumenterer midtveisgjennomgangen av institusjonssamarbeidet mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og Ministry of Mineral Resources and Energy i Mosambik.

Samarbeidet startet i 2017, og er finansiert av et tilskudd fra den norske ambassaden i Mosambik. Målsetningen med prosjektet er å bedre forvaltningen av energisektoren i Mosambik, og bidra til åpne beslutningsprosesser.

Rapporten konkluderer med at to av fire komponenter i samarbeidet sannsynligvis vil oppnå de definerte målsetningene.

Det konkluderes videre med at én av komponentene ikke produserer ønskede resultater, og derfor bør justeres, mens den siste komponenten er stilt i bero i påvente organisatoriske endringer på mosambikisk side.

Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 29.05.2020