Evalueringsavdelingens årsrapport 2018/2019: Uklare roller gir uklare resultater

Evalueringsavdelingens årsrapport presenterer hovedpunktene fra evalueringene og studiene som er lagt frem de siste tolv månedene, fra mai 2018 til mai 2019.

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2019
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 40
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-013-2
 • ISSN: --
Skjermdump av forsiden av evalueringsavdelingens årsrapport 2018-2019
Bestill gratis papirutgave:
Årsrapporten konkluderer med at det er en uklarhet i forståelse og definisjon av roller og ansvar i forvaltningen. I flere av evalueringene det siste året knyttes uklarheten til de pågående endringene i bistanden.
 
I perioden årsrapporten tar for seg, er det gjennomført fem tematiske evalueringsrapporter, en syntesestudie og en bakgrunnsstudie. Tre rapporter fra evalueringsavdelingens partnerskap med Det globale miljøfondet presenteres også.
 
I tillegg til oppsummeringer av rapportene, inkluderer årsrapporten en overordnet refleksjon med utgangspunkt i evalueringsarbeidet gjennom året.
 
Publisert 06.06.2019
Sist oppdatert 06.06.2019