A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2019
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: COWI
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Ukraina
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 7/2019
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-281-5
 • ISSN: 1894-518X
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten dokumenterer en framoverskuende gjennomgang av støtte til energieffektivisering i Ukraina Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), med hovedfokus på Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Initiative (NIU).

NUI ble igangsatt på bakgrunn av militærkonflikten med Russland for å finansiere energieffektivisering for kommunal infrastruktur øst og sør i Ukraina.

Det norske utenriksdepartement har vært den største bidragsyteren til finansiering av programmet, og gjennomgangen ble utført av COWI på oppdrag fra Norad.

Rapporten konkluderer med at NUI programmet har vært et nyttig og varig bidrag til å modernisere viktig offentlig infrastruktur. Rapporten har også flere anbefalinger den fremtidige innrettingen av programmet.

 

Publisert 03.09.2019
Sist oppdatert 03.09.2019