The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2018
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Oxford Policy Management Limited in cooperation with Sambodhi Research and Communications
 • Bestilt av: Evaluation Department at Norad
 • Land: India
 • Tema: Helse
 • Antall sider: 107
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-064-4
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen ser på det norsk-indiske partnerskapsinititivet (NIPI) for bedre mor-barn helse.

Evalueringen fokuserer på å vurdere effekten av fem tiltak (intervensjoner) som støttes gjennom NIPI i perioden 2013-2017. To av tiltakene fokuserer på å bedre mødre- og barnehelse gjennom oppfølging av familiene gjennom hjemmebesøk, et tiltak fokuserer på økt bruk av familieplanlegging og to tiltak søker å bidra til å styrke indiske helsesystem.

Hovedkonklusjonen er at tiltakene som rettet seg mot styrking av helsesystemer og økt bruk av familieplanleggingsmetoder, er vurdert som vellykket. Mens tiltakene som skal bidra til å bedre mødre og barnehelse ved å følge opp familiene gjennom hjemmebesøk, ser ut til å ha hatt en begrenset effekt.

Formålet med evalueringen er å gi informasjon til NIPIs partnere, inkludert norske og indiske myndigheter om hva som virker og ikke virker i samarbeidet. I tillegg ønsker evalueringsavdelingen å sette søkelyset på ulike metoder som kan benyttes for å vurdere effekten av bistandstiltak.

Publisert 15.10.2018
Sist oppdatert 15.10.2018