Kunnskapsbanken - utvalgte resultater av norsk faglig samarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2018
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 7
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Faglig samarbeid gir resultater. Gjennom institusjonssamarbeid bidrar Norge til at myndighetene i samarbeidsland er bedre rustet til å levere på sitt samfunnsoppdrag. Her er noen eksempler på slike resultater:

Olje for utvikling: Norge har bidratt til økt åpenhet rundt miljøkonsekvensundersøkelser i Ghana, første fullskala beredskapsøvelse for oljeutslipp utenfor kysten av Zanzibar, og støttet utviklingen av ny petroleumslov og miljølov i Uganda.

Fisk for utvikling: Norge har bidratt til styrking av forsknings- og forvaltningskompetanse på fiskeribestand og marine ressurser i Sri Lanka. I Vietnam har samarbeidet ført til bedre ledelse og økt sysselsetting i fiskerisektoren.

Skatt for utvikling: Norge har bidratt til styrking av nasjonale skattesystemer, mer effektiv skatteadministrasjon og økte skatteinntekter fra gruvesektoren i Zambia og Tanzania.

Institusjonssamarbeidet innen energi: Norge har støttet Bhutans utvikling av vannkraft siden 1980-tallet. Nå er landet eksportør av strøm. Norge har bidratt til økt kraftproduksjon i Mosambik og Liberia. I Mosambik har dette resultert i 1750 km kraftlinjer og oppkobling av mer enn 200 000 mennesker til kraftnettet.

Høyere utdanning: Norge har gjennom institusjonssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge støttet totalt 267 program på master og PhD-nivå. Ca. 5250 studenter er uteksaminert. Samarbeidet bidrar også til innovative løsninger innen fornybar energi.

Innovasjon: Gjennom utdanningsinnovasjoner bidrar Norge til at barn med syns- og hørselshemming i Tanzania får bedre tilgang til grunnskole og økt læringsutbytte.

Likestilling for utvikling: Norge er i ferd med å inngå samarbeid med Etiopia og Nepal for å utvikle og gjennomføre politikk som gir resultater for kvinners rettigheter og likestilling.

Statistikksamarbeidet: Norge har støttet kapasitetsutvikling i nasjonale statistikkinstitusjoner i Eritrea, Kirgisistan, Malawi, Mosambik, Palestina, Sør-Sudan og Uganda, slik at de kan utvikle og forbedre den offentlige statistikken, og selv bli i stand til å beskrive nasjonale utviklingstrekk. I vårt resultatheftet på norad.no. kan dere lese mer om disse og andre resultater som kunnskapsprogrammene har oppnådd innen sine sektorer.

 

Publisert 20.12.2018
Sist oppdatert 20.12.2018