Fattigdomsmålet 2030 – hva skal til av vekst, omfordeling og finansiering?

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2018
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Lars Loe
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Næringsutvikling, Offentlig forvaltning, Skattesamarbeid, Styresett og demokrati
 • Antall sider: 26
 • Serienummer: 1/2018
 • ISBN: 978-827548-962-1
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

utviklingspolitikk, men belyser viktige premisser for dette.

Diskusjonen er avgrenset til tre dimensjoner: 

 • Omfanget av og typen økonomisk vekst som trengs.
 • Muligheter for og måter å foreta omfordeling på.
 • Hva som skal til for å øke tilgangen på privat finansiering. 

Notatet er skrevet av Lars Loe ved seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett. Det er delvis basert på presentasjoner holdt i Norad og UD om temaene, men går også en del ut over disse.

Publisert 23.02.2018
Sist oppdatert 01.11.2022