Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management

Om publikasjonen

  • Utgitt: mars 2018
  • Serie: Evalueringsrapporter
  • Type: Evalueringer
  • Utført av: Itad & Chr. Michelsen institute
  • Bestilt av: Evaluation Department at Norad
  • Land:
  • Tema: Offentlig forvaltning
  • Antall sider: 79
  • Serienummer: 4/2018
  • ISBN: 978-82-8369-053-8
  • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen har vurdert mål- og resultatorientering i den norske bistandsadministrasjonen og hvordan dette påvirker partnere som sivilt-samfunnsorganisasjoner og multilaterale organisasjoner.

Evalueringen er begrenset til hvordan Norad og Utenriksdepartementet (UD) praktiserer mål- og resultatstyring fra Oslo. Bilateral bistand forvaltet av ambassadene har ikke vært inkludert i denne evalueringen. Evalueringen har ikke vurdert hvordan partnere praktiserer mål- og resultatstyring.

Evalueringsteamet har gjennomført 14 case studier og har totalt intervjuet 83 personer i UD, Norad og partnerorganisasjonene. Teamet har også gjennomgått arkivmateriale og relevant litteratur.

Formålet med evalueringen er å forbedre mål- og resultatstyringen i bistandsadministrasjonen ved å dokumentere hvordan mål- og resultatstyring praktiseres og identifisere sterke og svake sider, inkludert områder som kan forbedres.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad av Itad og Chr. Michelsens Institutt.

Kunnskapsbrief: Ti steg mot en kunnskaps- og læringskultur

Dette evalueringsbriefet beskriver nærmere hva kunnskapskultur er for noe og å komme med råd til hvordan denne kan forbedres. 

Briefet er skrevet av Rob Lloyd i Itad sammen med Ida Lindkvist og Anette Wilhelmsen i fra evalueringsavdelingen i Norad. Det baserer seg på evalueringen av bistandsadministrasjonens praktisering av mål- og resultatorientering, og ser nærmere på ett av funnene i evalueringen om praktisering av - mål og resultatstyring - nemlig en manglende kunnskapskultur.

Briefet er basert på evalueringen, litteratur om mål- og resultatstyring og kunnskapskultur og erfaring som Itad har opparbeidet seg gjennom arbeid med denne og andre evalueringer av resultatorientering.

Publisert 07.03.2018
Sist oppdatert 07.03.2018