Country Evaluation Brief: Ethiopia

Relevant knowledge about donors' development efforts in Ethiopia.

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2018
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Particip GmbH i konsortium med Menon Economics
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land: Etiopia
 • Tema:
 • Antall sider: 34
 • Serienummer: 2/2018
 • ISBN: 978-82-8369-046-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne briefen om Etiopia er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet «Evaluation Portrait» finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

Publisert 06.02.2018
Sist oppdatert 12.12.2018