Civil society under pressure

Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2018
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: The Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) at Oslo Metropolitan University (OsloMet)
 • Bestilt av: --
 • Land: Etiopia, Malawi, Mosambik, Uganda, Zambia
 • Tema: Sivilt samfunn
 • Antall sider: 74
 • Serienummer: 9/2018
 • ISBN: 978-82-8369-064-4
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

English follows below.

Syntesestudien bygger på kunnskap fra evalueringer og andre rapporter for å kartlegge de største utfordringene for sivilsamfunnsaktører i fem land i det østlige og sørlige Afrika (Etiopia, Malawi, Mosambik, Uganda og Zambia), samt diskutere sivilsamfunnets respons. Formålet er å frembringe evalueringskunnskap for å informere strategier og tiltak i felt knyttet til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid med demokrati og menneskerettigheter i det globale sør. Syntesestudien søker å reflektere perspektiver fra sør.

Arbeidet er utført av Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). 

English

This synthesis study builds on evidence from evaluations and other reports to lay down some of the key challenges faced by civil society actors in five countries in Eastern and Southern Africa (Ethiopia, Malawi, Mozambique, Uganda and Zambia), and to discuss civil society’s response. The purpose is to utilise such evaluative knowledge to inform strategies and efforts in the field about CSOs’ democracy and human rights work in the global south. The synthesis study seeks to reflect a southern perspective on this work.

The work has been carried out by the Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (OsloMet).

Publisert 18.06.2018
Sist oppdatert 18.06.2018