Rising to the challenge

Results of Norwegian education aid 2013-2016.

Om publikasjonen

 • Utgitt: august 2017
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Utdanning og forskning, Barn
 • Antall sider: 132
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-827548-950-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Informasjon på norsk lenger ned.

English

About the report

When a new government came into power in Norway in October 2013, it made a commitment for Norway to take a leading role in global efforts to ensure quality education for all. A decade on from Education for All, education had dropped down the international agenda and donor support had stagnated. Norway’s contribution to education had fallen from 13 per cent of its aid specified by sector in 2005 to seven per cent in 2013.

Rising to the challenge emphasizes the focus countries of Norway’s support for education (Ethiopia, Malawi, Nepal and South Sudan) as well as other top recipients (Somalia, Lebanon and Syria).

The report highlights the work of the main partners through which Norway’s aid to education is channelled. It focuses on primary and secondary education, including secondary-level technical and vocational training.

Norsk

Om rapporten

I oktober 2013 lovte Solberg-regjeringen at Norge skulle ta en ledende rolle i den globale innsatsen for å sikre kvalitetsutdanning for alle. 

Ti år var gått siden initiativet Utdanning for alle ble lansert. Utdanning hadde falt på den globale utviklingsagendaen, og støtte til sektoren hadde stagnert.

Regjeringen ønsket å snu denne trenden, og presenterte sine ambisjoner i Stortingsmelding 25: Utdanning for utvikling (2013-2014). Norge skulle ta på seg den globale ledertrøya, og norsk bistand til utdanning skulle dobles.

Hva ble resultatene?

Rapporten Rising to the challenge dokumenterer hva som ble oppnådd ved hjelp av norsk utdanningsbistand fra 2013 til 2016.

Den viser hvor mye som gikk til utdanning i dette tidsrommet, og hvordan pengene ble brukt. Den undersøker også hva som ble oppnådd med Norge i pådriverrollen for økt internasjonal bistand til utdanning.

Rising to the challenge ser spesielt på Norges fokusland for utdanning (Etiopia, Malawi, Nepal og Sør-Sudan) samt andre land som var store mottakere av norsk støtte i perioden (Somalia, Libanon og Syria). Den oppsummerer også resultatene av bistanden som ble gitt til de partnerne som mottok mest norsk støtte.

Rapporten fokuserer på grunnskole, ungdomsskole og videregående utdanning, inkludert videregående teknisk og yrkesfaglig opplæring. 

Publisert 14.08.2017
Sist oppdatert 14.08.2017