Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2017
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: The Konterra Group
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land: Jordan, Libanon, Somalia, Sør-Sudan
 • Tema: Utdanning og forskning, Konflikt, fred og sikkerhet, Sivilt samfunn
 • Antall sider: 71
 • Serienummer: 9/2017
 • ISBN: 978-82-8369-036-1
 • ISSN: --
Forside av evalueringsrapport om utdanning i kriser og konflikt gjennom sivilt samfunn
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen har vurdert norsk støtte til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i perioden 2008-2016.

Den bygger på data innsamlet gjennom intervjuer i Oslo, systematisk gjennomgang av et utvalg prosjekter, telefonundersøkelse av sivilsamfunnsorganisasjoner, deskstudier av støtten til Sør-Sudan og Somalia, og feltbesøk i Libanon og Jordan. Det ble også gjort en kartlegging av støtten.

Formålet med evalueringen har vært å dokumentere resultatene av norsk bistand til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, og hvilke faktorer som positivt (og negativt) påvirker resultatoppnåelse, for å bidra til å forbedre fremtidig innretning av norsk støtte til feltet.

Publisert 23.11.2017
Sist oppdatert 23.11.2017