Preparing for Peace Review of the Church of Norway’s Inter-Religious Dialogue in Israel/Palestine 1995-2017

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2017
 • Serie: Norads samlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: SCANTEAM
 • Bestilt av: Utenriksdepartementet
 • Land: Palestina
 • Tema: Konflikt, fred og sikkerhet
 • Antall sider: 83
 • Serienummer: 6/2017
 • ISBN: 978-82-7548-958-4
 • ISSN: 1894-518X
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapport om Norads gjennomgang av UD-innsats og prosjekt vedrørende interreligiøs dialog i Midtøsten siden 1995.

På forespørsel fra UD har Norad fått i oppdrag å foreta en uavhengig gjennomgang av en innsats støttet av UD for å fremme interreligiøs dialog i Midtøsten. Den Norske Kirkes Mellomkirkelige Råd (MKR) har stått for selve gjennomføringen av innsatsen. Innsatsen har pågått siden 1994-5 og har så langt kostet ca. 24 millioner NOK.

Formålet med innsatsen har vært å tilrettelegge for dialog mellom religiøse ledere i Palestina og Israel, med sikte på å bygge opp et Inter religiøst nettverk som kan spille en konstruktiv rolle hvis en politisk løsning på konflikten finner sted. Tilrettelegger for dialogarbeidet gjennom hele perioden har vært Trond Bakkevig, sokneprest og prost i Vestre Aker prosti.

Oppdraget ble gjennomført av konsulentfirmaet Scanteam. Teamet som foretar gjennomgangen ble valgt basert på en internasjonal anbudsprosess. Scanteam v/Teamleder Ingrid Vik vant anbudet. Teamet består av evaluerings,-  religions og dialogkompetanse og inkluderer også israelske og palestinske teammedlemmer. Teamet står ansvarlig for alle funn, konklusjoner og anbefalinger.

Publisert 19.12.2017
Sist oppdatert 19.12.2017