På bedringens vei – En beretning om Norges globale helseinnsats fra tusenårsmål til bærekraftsmål

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2017
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Helse
 • Antall sider: 70
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-952-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

På bedringens vei er en beretning om Norges globale helseinnsats fra FNs tusenårsmål ble annonsert i 2000 og fram mot bærekraftsmålene (2016-2030).

Mellom år 2000 og 2016 investerte Norge til sammen nesten 53 milliarder kroner i globale helseformål. I tillegg til de økonomiske bidragene investerer Norge store politiske, diplomatiske og faglige ressurser i arbeidet for å mobilisere andre land, det sivile samfunn, private aktører og internasjonale organisasjoner til en sterkere og bedre samordnet global innsats for helse.

På bedringens vei gir et overblikk over noen av resultatene som ble oppnådd i denne perioden.

Rapporten er delt inn i følgende kapitler:

 1. Norsk støtte til global helse
 2. Kvinner og barn først
 3. Sex, politikk og rettigheter
 4. De farlige mikrobene: Arbeidet mot hiv og andre infeksjoner
 5. Nye mål, nye midler: Forskning og innovasjon for global helse
 6. Bedre helsetjenester
 7. Veien videre: Helseutfordringer mot 2030
Publisert 14.12.2017
Sist oppdatert 14.12.2017