Norge i Zambia gjennom femti år

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2017
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Arve Ofstad
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Zambia
 • Tema:
 • Antall sider: 94
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-936-2
 • ISSN: --
Rapportforside
Bestill gratis papirutgave:

Den norske ambassaden i Lusaka ble stengt 30. juni 2016. Dermed ble en epoke i Norges relasjoner med Zambia avsluttet, selv om de diplomatiske forbindelsene består. Noen bistandsprosjekter fortsetter noen år – mens mange forbindelser mellom organisasjoner, universiteter og høyskoler, bedrifter og enkeltpersoner vil fortsette og kan utvikles videre.

Zambia var lenge et «hovedsamarbeidsland» for norsk bistand, og har gjennom de femti årene 1966-2015 mottatt mer enn 9,3 milliarder kroner i bilateral bistand; mye mer, om dette skulle omregnes til dagens kronekurs. I mange år var Zambia blant de tre største mottakerne fra det norske bistandsbudsjettet.

Skattesamarbeid i Zambia
For noen år tilbake ba Zambia om norsk bistand til skattereformer for å forbedre arbeidet med å skattelegge gruveindustrien i landet. Det har gitt resultater.
Publisert 07.03.2017
Sist oppdatert 07.03.2017