Monolog eller dialog?

Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: august 2017
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Opinion, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og evalueringsavdelingen
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen (Norad)
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 56
 • Serienummer: 6/2017
 • ISBN: 978-82-8369-033-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen tar for seg den informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten som finansieres over bistandsbudsjettet. Det omfatter informasjonsstøtteordningen, som forvaltes av Norads avdeling for sivilt samfunn og kommunikasjonsvirksomheten i regi av Norads kommunikasjonsavdeling og Bistandsaktuelt.

Med utgangspunkt i en kommunikasjonsfaglig forståelse, som fremhever dialog og samhandling som kjennetegn på vellykket kommunikasjon, vurderer evalueringen innretningen på informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.

Følgende kriterier brukes i vurderingen:

 1. Evne til å definere klare kommunikasjonsfaglige mål
 2. Evne til å differensiere ulike (og relevante) målgrupper
 3. Kommunikasjonsfaglig tradisjon og evne til å utforme egnede kommunikasjonstiltak
 4. Om kommunikasjonstiltakene primært er monologiske eller dialogiske
 5. Om mennesker og samfunn som berøres av utviklingspolitikken, er inkludert i den kommunikasjonsfaglige tenkningen og praksisen
 6. Monitorering og systematikk i rapporteringsarbeidet.

Datagrunnlaget for evalueringen omfatter en survey til søkere og mottakere av informasjonsstøtte, dybdeintervjuer med utvalgte informanter og analyse av et utvalg søknadsdokumenter, rapporter og andre relevante dokumenter.

Evalueringen er gjennomført i et samarbeid mellom Opinion AS, kommunikasjonsfaglige eksperter ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus og evalueringsavdelingen.

Publisert 28.08.2017
Sist oppdatert 28.08.2017