Hva er sårbarhet?

Utviklingssamarbeid med land i konflikt og sårbare situasjoner

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2017
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Hans Inge Corneliussen
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Konflikt, fred og sikkerhet
 • Antall sider: 32
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-943-0
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Alle land er i en viss forstand sårbare. Samtidig finnes det en gruppe stater som er i en særlig sårbar situasjon. De fleste av disse er preget av vedvarende voldelige konflikter. En stadig større andel av verdens ekstremt fattige bor i denne gruppen av land. I følge OECD vil 80% av de ekstremt fattige i 2035 bo i områder definert som sårbare. Befolkningen i disse statene er også de som har havnet lengst etter når det gjelder oppfyllelsen av FN’s Tusenårsmål.

Konflikt og sårbarhet fører til at millioner av mennesker drives på flukt. Land i en slik situasjon kan bidra til destabilisering av naboland og være opphav til voldelig ekstremisme og terrornettverk. Både for den berørte befolkningen og det internasjonale samfunnet er det følgelig viktig at denne typen stater blir mindre sårbare. Agenda 2030 og FN’s Bærekraftsmål er en felles global plattform for å redusere sårbarhet og bygge motstandskraft. Bærekraftsmål 16 om fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn er særlig relevant for mange av de mest sårbare landene.

Hensikten med dette heftet er å belyse begrepet sårbarhet og bidra til en forståelse av hva det innebærer at en stat er i en sårbar situasjon. For å tydeliggjøre dette legges det vekt på land som er i en særlig sårbar situasjon. Det vil si de som klassifiseres som de mest sårbare i henhold til ulike indekser2. Dette omfatter land som blant annet Somalia, Afghanistan, Sør-Sudan, Haiti og Den sentralafrikanske republikk. Konflikt og manglende sikkerhet er et sentralt trekk ved disse statene3.

Utfordringer ved å måle sårbarhet, dilemmaer knyttet til utviklingsarbeid i denne typen land, veier ut av sårbarhet og viktige erfaringer fra samarbeid med land i konflikt og sårbare situasjoner vil også bli belyst. Målgruppen for dette notatet er personer som er interessert i tematikken eller arbeider med denne typen land og områder.

Publisert 08.03.2018
Sist oppdatert 08.03.2018