Country Evaluation Brief: Palestine

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2017
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Chr. Michelsen Institute (CMI)
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land: Palestina
 • Tema:
 • Antall sider: 35
 • Serienummer: 5/2017
 • ISBN: 978-82-7548-850-1
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

English follows below.

Denne briefen om Palestina er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte fokusland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for de som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet med «evalueringsportretter» finnes også korte sammendrag av disse. Denne vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Chr. Michelsens Institutt på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

English

This brief on Palestine is part of a report series from the Evaluation Department – "Country Evaluation Briefs" (CEB) – collecting and summarising existing evaluation findings from selected Norwegian focus countries.

The purpose is to make relevant, systematically collected and collated knowledge about these countries easily accessible for people that work with these countries and other interested readers.

In the reference list there are direct links to the underlying evaluation reports and other relevant documents. In the additional document, "Evaluation Portraits", there are also short summaries of the documents. This compilation may later be updated with new evaluations.

The CEBs were written by the Chr. Michelsen Institute upon a commission by the Evaluation Department.

Publisert 22.06.2017
Sist oppdatert 12.12.2018