Country Evaluation Brief: Myanmar

Relevant knowledge about donors' development efforts in Myanmar

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2017
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Particip GmbH i konsortium med Menon Economics
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land: Myanmar
 • Tema:
 • Antall sider: 35
 • Serienummer: 10/2017
 • ISBN: 978-82-8369-043-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

English follows below.

Denne briefen om Myanmar er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet «Evaluation Portrait» finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

English

This brief on Myanmar is part of a report series from the Evaluation Department – "Country Evaluation Briefs" (CEB) – collecting and summarising existing evaluation findings from selected Norwegian partner countries.

The purpose is to make relevant, systematically collected and collated knowledge about these countries easily accessible for people who work with these countries, and for other interested readers.

The reference list has direct links to the underlying evaluation reports and other relevant documents. The additional document, "Evaluation Portrait", contains short summaries of the underlying reports. This compilation may be updated later with new evaluations.

The CEBs were written by Particip GmbH in consortium with Menon Economics upon a commission by the Evaluation Department.

Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 12.12.2018