Evalueringsavdelingens årsrapport 2015

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2016
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 44
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-831-0
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Kan lærdommer fornye utviklingspolitikken?

Evalueringsavdelingens årsrapport baserer seg på evalueringene og studiene som er utført i tidsrommet juni 2015 til mai 2016. Den gir en kort presentasjon av de enkelte rapportene, i tillegg til å trekke frem lærdommer på tvers.

Tre lærdommer trekkes særskilt frem:

 • Utviklingspolitikken preges av utydelige strategiske føringer, noe som bl.a. gjør det vanskelig å prioritere.
 • Det er ofte vanskelig å finne god og troverdig dokumentasjon av erfaringene fra, og resultatene av, den norske innsatsen.
 • Langsiktighet øker sjansen for å oppnå gode resultater.

Årets lærdommer er slående like erfaringer som er trukket frem tidligere år. Kan lærdommer fornye utviklingspolitikken?

Publisert 19.05.2016
Sist oppdatert 19.05.2016