Evaluation Systems in Development Co‑operation

2016 Review

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2016
 • Serie: Fellesevalueringer
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Danish Management
 • Bestilt av: Jointly by OECD-DAC EvalNet
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 248
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-92-64-26206-5
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norsk

Denne studien ble gjennomført i samarbeid med evalueringsnettverket i OECDs utviklingskomité (DAC).

Formålet med studien var å samle kunnskap som kan brukes av de enkelte OECD DAC medlemmene til å styrke egne evalueringssystemer og prosesser.

Studien så på rollen til og organiseringen av evalueringssystemene til 37 medlemsland i evalueringsnettverket til OECD/DAC samt ni multilaterale organisasjoner og inkluderer en oversikt over hvert enkelt lands evalueringssystemer.

Studien baserer seg på gjennomganger av tilgjengelig dokumentasjon om evalueringssystemene, intervju samt en spørreundersøkelse blant medlemslandene og de multilaterale organisasjonene.

English

This review was a joint study by members of the OECD-DAC evaluation network (EvalNet).

The report describes the role and management of evaluation in 37 member countries and nine multilateral banks.

It provides information about the specific institutional settings, resources, policies and practices of DAC Evaluation Network members, and includes specific profiles on each member’s evaluation system.

The study identifies major trends and current challenges in development evaluation. It covers issues such as human and financial resources, institutional setups and policies, independence of the evaluation function, reporting and use of evaluation findings, joint evaluation, and the involvement of partner countries in evaluation work.

The study is based on available documentation of the evaluation systems, interviews and a survey among the member countries and mulitlateral organisations. 

Publisert 13.02.2017
Sist oppdatert 13.02.2017