Årsaker til Afrikas strømmangel - hva kan gjøres?

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2016
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Vegard Hole Hirsch, Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 41
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-827548-865-5
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Afrika sør for Sahara har høy fattigdomsrate og lav verdiskaping per innbygger sammenlignet med andre verdensdeler. Høy befolkningsvekst har bidratt til at antall fattige nå er høyere enn i 1990, selv om andelen fattige har gått ned.

Med dagens trender vil 80-90 % av verdens ekstremt fattige være bosatt i Afrika sør for Sahara i 2030. BNP-vekst per innbygger har vært knapt 2 % årlig siste 20 år.

Veksten i regionen har vært mye drevet av råvarer, og regionen har ikke gjennomgått en industrialisering som andre utviklingsregioner. Industrialisering vil være avgjørende viktig for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon framover.

Rapporten viser at regionen har prioritert lave kraftpriser. Dette har undergravd lønnsomheten i kraftbransjen, redusert strømutbygging, bidratt til hyppige strømbrudd, og gjort store deler av næringslivet avhengig av generatorkraft.

Dette har vært negativt for industrialisering og økonomisk vekst. Strøm til husholdningene er et viktig utviklingsmål. Som rapporten indikerer, har kraftpolitikken også bidratt til å undergrave dette målet.

Raskere økonomisk vekst, høyere levestandard, større skatteinntekter og bedre lønnsomhet i kraftsektoren ville lagt grunnlag for raskere strømutbygging også til husholdningene.

Rapporten gjennomgår situasjonen og årsakene til denne, og peker på mulige forbedringer. Rapporten legger et samfunnsøkonomisk perspektiv til grunn.

Publisert 05.04.2016
Sist oppdatert 05.04.2016