Evaluation Series of NORHED. Evaluation of the award mechanism

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2015
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: The Development Portfolio Management Group (DPMG)
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Utdanning og forskning
 • Antall sider: 62
 • Serienummer: 6/2015
 • ISBN: 978-82-7548-769-6
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evaluation of NORHED’s award process:

This evaluation described and assessed the mechanism that Norad uses to select grantees for the NORHED programme. The purpose of the evaluation is to improve the process of selecting grantees in the future. Did Norad select the applications that responded to the NORHED criteria for selection, and were most likely to contribute to the overall goals of the programme?

This evaluation is the second assignment in a series of evaluations (a real-time evaluation) of the NORHED programme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluering av NORHEDs tildelingsmekanisme:

Denne evalueringen beskriver og vurderer tildelingsmekanismen Norad brukte for å velge partnere i NORHED-programmet. Formålet med evalueringen er å forbedre prosessen ved valg av partnere i fremtiden. Valgte Norad partnere som svarte til NORHEDs kriterier, og var best egnet til å bidra til de overordnede målene i programmet?

Denne evalueringen er den andre i en serie i følgeevalueringen av NORHED-programmet.

Publisert 14.09.2015
Sist oppdatert 14.09.2015