Evaluation Series of NORHED: Evaluability Study

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2015
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Development Portfolio Management Group
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Utdanning og forskning
 • Antall sider: 69
 • Serienummer: 9/2015
 • ISBN: 978-82-7548-819-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Is it possible to evaluate the NORHED programme?

This report examines the supervision processes in Norad and the results frameworks in the different NORHED projects. Based on this, it assesses whether it is possible to measure the results of the different projects.

This evaluation is the third assignment in a series of evaluations (a real-time evaluation) of the NORHED programme.

Information in Norwegian: 

Er det mulig å evaluere NORHED-programmet?

Denne rapporten ser på tilsynsprosessen i Norad og resultatrammeverkene i de ulike NORHED-prosjektene. Basert på dette vurderer den om det er mulig å måle resultater av de ulike NORHED-prosjektene.

Denne evalueringen er den tredje i en serie i følgeevalueringen av NORHED-programmet.

Publisert 24.11.2015
Sist oppdatert 21.12.2015