Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2015
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Development Portfolio Management Group
 • Bestilt av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Land:
 • Tema: Utdanning og forskning, Multilaterale institusjoner, Sosiale tjenester
 • Antall sider: 127
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-809-9
 • ISSN: --
Forside til publikasjon: Fellesevaluering av multilateral bistand til grunnutdanning
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Presentation in English will follow below. 

Presentasjon av evalueringsrapporten

Evalueringen tar for seg norsk støtte til grunnutdanning gjennom Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning, GPE, i hovedsak i perioden 2009-2013. Den vurderer både bistandseffektivitet (resultater), bistandsforvaltning og finansiering av utdanning i 10 land; Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal og Zambia.

Alle landene var gjenstand for deskstudier, og i fire av landene (Etiopia, Malawi, Madagaskar og Nepal) ble det i tillegg gjennomført intervjuer. Det ble lagt særskilt vekt på tre utdanningsmål som er viktige for landene, men som også Norge har vært særskilt opptatt av; kvalitet (økt læringsutbytte), likestilling og inkludering av marginaliserte grupper.

Formålet med evalueringen er å bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger om politikk- og programutforming i Norge samt i Unicefss og GPE, med et fokus både på ansvarliggjøring og læring.

Evalueringen ble gjennomført på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad av Development Portfolio Management Group ved University of Southern California.

Presentation of the evaluation report

The evaluation assesses Norwegian multilateral support to basic education through UNICEF and the Global Partnership for Education, GPE, mainly during the period 2009-2013. It looks at development aid effectiveness (results), aid management and financing of education in 10 countries: Afghanistan, Burkina Faso, Ethiopia, Haiti, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal and Zambia.

Desk reviews were undertaken in all the countries, and four of them (Ethiopia, Malawi, Madagascar and Nepal) additionally included in-country interviews with relevant stakeholders. The emphasis was put on three education goals of importance to the countries and to Norway; quality of learning, gender and inclusion of marginalised groups (equity).

The purpose of the evaluation is to contribute with more knowledge-based decisions about policies and programming in Norway as well as in UNICEF and GPE, with a dual focus on accountability and learning.

The evaluation was commissioned by Norad’s Evaluation Department and conducted by Development Portfolio Management Group at the University of Southern California.

Publisert 06.10.2015
Sist oppdatert 06.10.2015