End Review of the Oil for Development (OfD) Programme in Nicaragua

Final Report

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2015
 • Serie: Norad-innsamlede rapporter
 • Type: --
 • Utført av: Oxford Policy Management (OPM), Mateo Cabello, Uriel Centeno and Martina Garcia
 • Bestilt av: Royal Norwegian Embassy in Guatemala
 • Land: Nicaragua
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 62
 • Serienummer: 3/2015
 • ISBN: 978-82-7548-761-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norge har bidratt til å bygge opp landets petroleumssektor gjennom kapasitetsutvikling både på individuelt og institusjonelt nivå siden 1989, i fem faser. Første fase omhandlet utarbeidelse av lovverk, fase to etablering av et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet, tolkning av seismisk data, og dataforvaltning.

Fase fire og fem omhandlet implementering og kapasitetsbygging for langsiktig bærekraft. Programmet har bygget på et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet på norsk side, og Ministeriet for energi- og gruvedrift i Nicaragua.

I rapporten viser OPM blant annet til meget gode resultater som er oppnådd i Nicaragua. Det vises også til svært lave kostnader; 21 millioner norske kroner ble brukt gjennom perioden på 25 år. Gjennomføringen betegnes som «bemerkelsesverdig effektiv».

Følgende viktige resultater trekkes frem: •Utvikling og innføring av et nytt lov- og regelverk for petroleumssektoren •Innsamling og behandling av alle tilgjengelig petroleumsdata fra 1960- og 70-tallet og etableringen av moderne system for dataforvaltning •Analyse av nye seismiske data •Etablering av et oppfølgingssystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for offshore-operasjoner

Publisert 05.05.2015
Sist oppdatert 05.05.2015