Evalueringavdelingens årsrapport 2013: Evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2014
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 48
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-792-4
 • ISSN: --
EVALs Årsrapport 2013
Bestill gratis papirutgave:

Årsrapporten presenterer hovedtrekk fra alle evalueringer og studier som ble gjennomført i regi av evalueringsavdelingen i 2013.

Evalueringsavdelingen trekker også fram noen generelle erfaringer og stiller noen spørsmål basert på erfaringer fra fjoråret. I tillegg gir rapporten en oversikt over status for oppfølging av evalueringer utført tidligere år.

Publisert 03.06.2014
Sist oppdatert 16.02.2015