Lobbying for Faith and Family: A Study of Religious NGOs at the United Nations

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Ingrid Vik, Scanteam, team leader
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Helse
 • Antall sider: 45
 • Serienummer: 7/2013
 • ISBN: 978-82-7548-685-9
 • ISSN: --
FRONTPAGE IMAGE
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Religion og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Norad har etablert en arbeidsgruppe for religion og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), for å jobbe med problemstillinger knyttet til religiøse organisasjoner og til religiøst motiverte verdier som forsøker å svekke rettigheter knyttet særlig til seksualitet og reproduksjon, kvinner, ungdom og seksuelle minoriteter. Gruppen koordineres fra Helseseksjonen, men har også deltakere fra Seksjon for likestilling og rettigheter (LIRE) og Avdelingen for sivilt samfunn (SIVSA).

Norad støtter i tillegg en koordinatorfunksjon for å drive et nettverk med siviltsamfunnspartnere, forskere og andre for å jobbe med spørsmål knyttet til religion og SRHR. Norges Kristne Råd v/ Camilla Ravnsborg Aschjem (camilla.aschjem@norkr.no ) er koordinator for nettverket.

I løpet av de senere årene har man på globale arenaer, særlig i FN, sett at mange organisasjoner og land har intensivert og systematisert et arbeid for å fremme en agenda som går mot rettigheter på seksualitetens område, knyttet til kvinner, ungdom og seksuelle minoriteter. Norad utlyste et konsulentoppdrag for å gjøre en kartlegging av organisasjoner som driver aktivt lobbyarbeid for å motvirke SRHR i FN. Vi var opptatt av å finne ut hva slags organisasjoner som driver dette arbeidet, hva de står for, hva slags begrunnelse og argumenter de bruker, og hvordan de arbeider.

Resultatet av dette er studien «Lobbying for Faith and Family», skrevet av Ingrid Vik fra Scanteam, sammen med professor Anne Stensvold og religionshistoriker Christian Moe.

Studien viste at de mest aktive organisasjonene er amerikanske, at de arbeider med en blanding av religion og politikk, og politisk hører til på høyresiden i det Republikanske partiet i USA. De har i stor grad sitt utspring fra mormonske, evangelikale eller katolske grupper, og samarbeider tett med Vatikanet. I tillegg samarbeider de med muslimske land og organisasjoner, og små katolske land. De utvikler materiale og argumentasjoner som kan brukes i FN-forhandlinger, og som fremmer såkalte «familieverdier», som i stor grad er opptatt av å unngå språk om seksuelle og reproduktive rettigheter, da slike rettigheter etter deres mening betyr å fremme abort og homofili. Organisasjonene er svært profesjonelle i sine metoder og strategier, og greier derfor å ha stor innflytelse, selv om de egentlig ikke representerer svært store grupper mennesker.

Publisert 22.03.2013
Sist oppdatert 16.02.2015