Evalueringsavdelingens årsrapport 2012: Evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2013
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 46
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-700-9
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Erfaringer fra evalueringer for 2012

Evalueringsavdelingen i Norad har ansvaret for å planlegge og gjennomføre uavhengige evalueringer av aktiviteter finansiert over det norske utviklingsbudsjettet. I fjor fikk avdelingen gjennomført ni evalueringer og studier, i tillegg til å støtte ti evalueringer i FN og Verdensbanken. I årsrapporten, som legges fram i dag, presenteres hovedtrekk i alle evalueringene. I tillegg trekker evalueringsavdelingen fram noen generelle erfaringer og stiller noen spørsmål basert på erfaringer fra fjoråret.

Et spørsmål er om «kapasitetsbygging» kan bli en ny «hvit elefant». De fleste bistandstiltak inkluderer kapasitetsbygging på mottakersiden, ofte i form av kurs og seminarer for de ansatte. I året som gikk, så avdelingen blant annet på godtgjørelse ved deltakelse på kurs og seminar, som legger beslag på mye ressurser. Studien avslørte flere problemer med dagens praksis. Spørsmålet er om slike tiltak for kapasitetsbygging gir resultater og læringseffekt som forsvarer ressursbruken. En videopresentasjon av resultatene kan sees her .

En annen erfaring gjelder betydningen av grundige analyser av land i konflikt: Denne bygger særlig på evalueringer av bistand til Afghanistan. Oppfordringen om et solid forarbeid og oppdaterte analyser underveis er spesielt aktuell for konfliktområder, og berører derfor en stor del av norsk bistand.

En tredje erfaring er en oppfordring om å utnytte det som går bra. Gode resultater forplikter, og gode tiltak bør utvides. Evalueringer har vist flere eksempler på vellykkede prosjekt som ikke i særlig grad blir utvidet eller igangsatt flere steder, og nyttig kunnskap som ikke blir formidlet aktivt til andre bistandsaktører.

Med den fjerde erfaringen retter evalueringsavdelingen søkelyset mot seg selv. Det er mange forhold som bestemmer om en evaluering blir god. Men en ting er sikkert: Evalueringene må kommuniseres bedre. Et skritt på veien er kortere rapporter med gode sammendrag, uten forkortelser og sjargong som er vanskelig å forstå for de som ikke er eksperter på området. Et annet er å gjøre funn og anbefalinger mer tilgjengelig, for eksempel gjennom denne årsrapporten.

Publisert 06.06.2013
Sist oppdatert 16.02.2015