Parallellfinansiering og blandete kreditter

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 1989
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Nordic Consulting Group; Stein Hansen (prosjektleder), Peter G. Bohm, Finn O. Bjerke, OddK. Ystgaard
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Næringsutvikling, Handel og transport
 • Antall sider: 176
 • Serienummer: 1/1989
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Parallellfinansiering og blandede kreditter er bistandsfinansierte eksportstøtteordninger. De ble vedtatt av Stortinget som prøveordninger i henholdsvis 1983 og 1985.

Målsettingen med denne evalueringen er å bedømme de to ordningene ut i fra sentrale bistandsmålsettinger og ut i fra deres effektivitet som eksportstøtteordninger basert på erfaringene fra prøveperioden, på andre lands erfaringer, og basert på ordningenes potensiale og begrensninger ut i fra mer prinsippielle vurderinger. Et hovedspørsmål i evalueringen er om det er mulig å forene sentrale bistandsmålsettinger med ønsket om å fremme norsk eksport.

Publisert 17.03.2011
Sist oppdatert 16.02.2015