Norads strategi mot 2015 - Resultater i kampen mot fattigdom

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2011
 • Serie: --
 • Type: Strategier
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: --
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Denne strategien avløser Norads strategi mot 2010. Utviklingssamarbeidet er i endring. Mest synlig er at bidrag til felles internasjonal innsats knyttet til globale fellesgoder, er blitt viktigere. Selv om mye har endret seg, ligger noe fast. I forrige strategiperiode ble arbeidet med bistandens kvalitet og resultater gitt betydelig prioritet.

Frem mot 2015 skal dette arbeidet fortsette med uforminsket styrke. Bistand til fattigdomsreduksjon og samfunnsendring er altfor viktig til at vi kan bruke ressurser på tiltak som ikke gir gode resultater. Derfor skal vi fortsatt bidra til at den norske bistanden gjennomføres med høy kvalitet. Norad skal bringe lærdommer om hva som virker og ikke virker. Det som virker godt, må vi gjøre mer av. Det som ikke virker, bør endres og eventuelt avvikles.

Denne strategien er først og fremst for oss som arbeider i Norad. Den sier noe om hvordan og på hvilke områder vi skal prioritere vår arbeidsinnsats. Norad har en sentral plassering i norsk bistand. Dette utgangspunktet skal vi bruke til å levere gode faglige råd, effektiv forvaltning og uavhengige evalueringer.

- Villa Kulild
Direktør

Publisert 17.06.2011
Sist oppdatert 16.02.2015