Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge?

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2011
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Erfaringsnotat av Marit Berggrav
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Kvinner og likestilling, Menneskerettigheter
 • Antall sider: --
 • Serienummer: 13/2011
 • ISBN: 78-82-7548-573-9
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norge har gått ut med høy politisk profil når det gjelder kjønnslemlesting.

I 2003 ble Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter (2003-2010) lansert. Planen er ambisiøs, med en rekke forslag til innsatsområder. Hovedområdene er forebygging og sosial mobilisering, rehabilitering og kompetanseheving. Så langt har den norske støtten i all hovedsak gått til forebygging og sosial mobilisering. Planen er nylig blitt forlenget fram til 2013, som en del av handlingsplanen for kvinner, rettigheter og likestilling.


Rapporten er basert på erfaringer fra feltbesøk og prosjektvurderinger knyttet til kjønnslemlesting i flere land. Erfaringer fra mange års arbeid med hiv forebygging har også vært nyttig. I tillegg kommer forsknings- og evalueringsrapporter og annen relevant litteratur.

Publisert 12.09.2011
Sist oppdatert 16.02.2015