Evaluering av Bistandstorgets Evalueringsnettverk

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2003
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: NORLAT A/S
 • Bestilt av: Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Land:
 • Tema: Sivilt samfunn
 • Antall sider: 34
 • Serienummer: 3/2003
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

For treårsperioden 2000–2002 stilte UD drøye kr 2 millioner til rådighet for at Bistandstorget (ressurs- og kompetansemiljø for frivillige norske bistandsorganisasjoner) skulle etablere et Evalueringsnettverk. Denne evalueringen er utarbeidet for å se på nytteverdien, grad av gjennomføring av foreslåtte tiltak og for å avgjøre om og i tilfelle hvordan nettverket bør videreføres.

Publisert 31.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015