Evaluation of Hambantota Integrated Rural Development Programme (HIRDEP)

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 1992
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Chr. Michelsens Institute
 • Bestilt av: Norwegian Ministry of Foreign Affairs
 • Land: Sri Lanka
 • Tema: Primærnæring (landbruk fiske skogbruk)
 • Antall sider: 196
 • Serienummer: 4/1991
 • ISBN: 82-7177-322-4
 • ISSN: --
Forside evalueringsrapport
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

This report represents the aggregated outcome of an extensive evaluation process, involving a series of part-studies, two seminars, and numerous interviews and meetings with people who have been involved with HIRDEP as implementors or observers.

Publisert 31.12.2009
Sist oppdatert 16.02.2015