Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter fra 2003

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2003
 • Serie: --
 • Type: Handlingsplan
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Barn, Kvinner og likestilling, Helse, Menneskerettigheter
 • Antall sider: 20
 • Serienummer: --
 • ISBN: 82-7177-718-1
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Å fremme og beskytte menneskerettighetene til jenter og kvinner som har blitt, eller står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, ligger til grunn for Regjeringens internasjonale handlingsplan mot kjønnslemlestelse av jenter.

Regjeringen vil styrke bidraget til kampen mot kjønnslemlestelse, blant annet gjennom en aktiv fokusering på temaet i våre politiske samtaler og gjennom økte tilskudd til frivillige og internasjonale organisasjoner.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015