Budsjettstøtte

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2002
 • Serie: Synteserapporter
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Budsjettstøtte
 • Antall sider: 12
 • Serienummer: 15/2002
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Notatet drøfter framveksten av en ny bistandsform bygget på følgende prinsipper:
Budsjettstøtten gis med hovedformål (1) å bidra til økt økonomisk vekst ved at den bidrar til bedre statsfinanser, tilgang på valuta og dermed en bedre makroøkonomisk utvikling og (2) å implementere
fattigdomsprogrammet (PRSP) gjennom økt ressurstilgang til prioriterte sektorer.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015