Årsrapport om norsk bilateral bistand 2008

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2009
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: Ministry of Foreign Affairs
 • Land: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bosnia-Hercegovina, Burundi, Etiopia, India, Indonesia, Irak, Kina, Kongo, Kosovo, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palestina, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia, Øst-Timor
 • Tema:
 • Antall sider: 152
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-427-5
 • ISSN: --
Rapportforside
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 32 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2008. Samlet norsk bistand i 2008 var på 22,6 milliarder kroner. Av dette var den bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 16 milliarder kroner. Rapporten viser til resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen.

Årsrapporten er fra og med 2009 webbasert og utgis ikke i trykt utgave. Denne PDF-en er en utskriftsvennlig sammenstilling av norad.nos landsider: www.norad.no/land, og er publisert oktober 2009. Landsidene på norad.no oppdateres fortløpende.

Publisert 26.10.2009
Sist oppdatert 16.02.2015