Årsrapport om norsk bilateral bistand 2005

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2006
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Guatemala, Indonesia, Malawi, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Somalia, Sør-Afrika, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Uganda, Vietnam
 • Tema:
 • Antall sider: 39
 • Serienummer: --
 • ISBN: 82-7548-173-2
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Denne rapporten gir en nærmere oversikt over det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 22 av de landene som mottok mest norsk bistand i 2005. Rapporten fokuserer på resultater på prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen. Rapporten er produsert av Norad på vegne av Utenriksdepartementet.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015