Fisk for utvikling

Bistandsprogrammet Fisk for utvikling (Ffu) støtter samarbeidsland med å sikre bærekraftige fiskerier og økosystemer, samt å øke bærekraftig produksjon av fisk og sjømat både gjennom økt kunnskap og bedre rammebetingelser.

Norge er i en ledende posisjon innen fiskeri og akvakultur globalt. Siden 1952 har Norge bistått utviklingsland innenfor fiskeri og akvakultur. Fiskerisektoren bidrar direkte til matsikkerhet, sysselsetting, eksportinntekter og skatt.

I 2016 ble bistanden til tiltak innenfor fiskeri- og havbruksfeltet samlet i bistandsprogrammet Fisk for utvikling. Et av formålene var at norsk kompetanse og ekspertise i større grad kan komme utviklingsland til gode. Programmet er ikke bare knyttet til FNs bærekraftsmål 14 om liv under vann, men bidrar også til resultater knyttet til målene om å utrydde fattigdom (bærekraftsmål 1) og utrydde sult (bærekraftsmål 2).

Fisk for utvikling er innrettet i tre hovedkomponenter:

Nansenprogrammet er den største satsingen i Fisk for utvikling. Nansenprogrammet bistår utviklingsland med å utvikle en kunnskapsbasert og bærekraftig fiskeriforvaltning.

Hovedland for Fisk for utvikling er Colombia, Ghana og Myanmar, men programmet støtter og koordinerer i tillegg fiskeribistand i flere andre land. 

Mål for programmet

Fisk for utvikling skal bidra til at fiskeri- og oppdrettssektoren bidrar til samfunnsøkonomisk utvikling i samarbeidslandene. Dette innebærer økt sysselsetting for kvinner og menn, samt bedre mat og ernæringssikkerhet for befolkningen.

Ffu har følgende delmål:

  1. Myndighetene forvalter fiskeriressurser og akvakulturproduksjon på en bærekraftig måte.
  2. Forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner bistår myndigheter og næringsaktører med kunnskap, data og råd om bærekraftig fiskeri og akvakultur.
  3. Næringsaktørene utnytter fiskeriressursene og driver akvakulturproduksjon på en bærekraftig måte.

Organisering

Sekretariatet til Fisk for utvikling koordinerer all norsk fiskeribistand, og er lagt til Norad og seksjon for kunnskapsprogrammer i Kunnskapsbanken. En rådgivende interdepartementale gruppe bestående av Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet gir råd på strategisk nivå for programmet. Sekretariatet i Norad har sekretariatsfunksjoner for gruppen. 

Norske hovedsamarbeidspartnere for programmet er i tillegg til nevnte Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) og universitetene i Tromsø (UiT) og Bergen (UiB), og Norges miljø- og og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Internasjonale samarbeidspartnere er FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdensbanken, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og WorldFish Centre.

Kvinne holder opp reagensrør i et laboratorium hvor det forskes på fisk.
Forskning gir frisk fisk til de fattige
Støtte til forskning og utdanning innen fiskeoppdrett har økt fiskeproduksjonen for fattige fiskebønder med 40 prosent. Den nye fisken er friskere og vokser fortere.
Publisert 27.07.2020
Sist oppdatert 27.07.2020