Lærer i Burundi peker mot tavlen
Norge spiller en ledende rolle i The Global Partnership for Education (GPE). Det globale partnerskapet for utdanning har som mål å få 25 millioner flere barn på skolebenken og utdanne 600.000 flere lærere.
Foto: Ken Opprann

Det er vanskelig å forestille seg utvikling om ikke befolkningen får tilgang til utdanning

For å nå bærekraftsmålene trenger vi godt lederskap. En utdannet befolkning har gode forutsetninger for å stemme fram og å være gode ledere

Utdanning er noe av det viktigste for at land skal utvikle seg, og nøkkelen til å jobbe seg ut av fattigdom, mot bedre helse og økt likestilling i samfunnet.

Bærekraftsmål 4 handler ikke bare om at alle unge i verden skal få muligheten til å gå på skole, men også at de får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet eller en yrkesutdanning. Utdanningen skal være relevant for arbeidslivet.

Hvorfor er utdanning så viktig?

Når folk får utdanning har de bedre forutsetninger for å delta i demokratiet og påvirke beslutninger som har betydning for livet og levekårene deres. Innbyggere med god utdanning har også et bedre grunnlag for å stemme frem gode ledere og være gode ledere.

Videre er kunnskap en grunnstein for nye ideer og løsninger – teknologiske, medisinske og økonomiske – som kan bringe utviklingen videre.

I tillegg er utdanning et viktig skritt på veien til frigjøring, innflytelse og økonomisk uavhengighet for kvinner som lever i land med lav grad av likestilling.  Der jenter får gå på skole er det også færre barneekteskap og tenåringsgraviditeter. Og unge kvinner får den kunnskapen de trenger for å ta kontroll over sine egne liv.

Pandemien har vist hvor sårbart utdanningssystemet er

Før koronapandemien gikk ni av ti barn i verden på skolen. Særlig har andelen jenter på skolebenken økt. Dette er en enorm fremgang siden 1990-tallet. Denne framgangen må vi nå kjempe for å holde fast i. Pandemien har vært et stort tilbakeslag, og mange millioner barn i utviklingsland er ennå ikke tilbake på skolebenken.

100 millioner barn fra 1.-8. klasse har nå dårligere lesekunnskaper enn det FN definerer som et minimumsnivå. Det utgjør nesten ti prosent av alle verdens barn i den aldersgruppen. Og sannsynligvis vil pandemien få store negative langtidseffekter: Tallet på barn som ikke fullfører grunnskolen vil øke.

Ett virus er alt som skal til for å gi millioner av barn dårligere livsutsikter. Dette viser hvor viktig det er å bygge sterke utdanningsinstitusjoner.

Et felles løft for utdanning

Norge spiller en ledende rolle i The Global Partnership for Education (GPE) og har siden 2011 bidratt med mer enn 3 milliarder kroner til initiativet.

Det globale partnerskapet for utdanning har som mål å få 25 millioner flere barn på skolebenken og utdanne 600.000 flere lærere. Målet er ikke bare at barn i utviklingsland begynner på skolen, men også at de faktisk lærer å lese og regne – med god kvalitet på undervisningen.

Partnerskapet består av 50 utviklingsland, giverland, multilaterale organisasjoner, privat sektor og frivillige organisasjoner. Formålet med arbeidet er også å bidra til å utvikle og støtte opp om utviklingslandenes egne planer for utdanningssektoren.

Dette er et av flere initiativ Norge og Norad støtter for å bidra til at utviklingsland når bærekraftsmål nummer om god utdanning for alle.  Vi støtter også sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-organisasjoner (Unicef og UNESCO), som jobber hardt for at alle barn i verden skal få skolegang.

Videre er Norad og Norge engasjert i nyskapende prosjekter som bidrar «digital inkludering»  for å gi flere skolebarn i verden tilgang til ny teknologi og digitalt undervisningsmateriale. Dette har vist seg å være spesielt viktig under koronapandemien. 

The EduApp4Syria games are tested at the home of the Norwegian Prime Minister
Kronprinsesse Mette-Marit tester EduApp4Syria-spillene
Før lansering av EduApp4Syria i mars 2017, inviterte statsminister Erna Solberg til spillkveld i statsministerboligen.
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021