tigger i Etiopia
Mer enn 700 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Å utrydde fattigdom står øverst på lista i den globale planen for utvikling, som kalles bærekraftsmålene.
Foto: Ken Opprann

Kampen mot fattigdom fortsetter for fullt

Verden har de siste tiårene gjort enorme framskritt i kampen mot ekstrem fattigdom, men vi er ennå ikke i mål. Og 2020 har vært et år i motbakke.

I 1990 levde mer enn en tredel av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. Siden den gang er andelen mennesker i verden som lever under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen kraftig redusert.

I 2020 er færre enn 1 av 10 mennesker ekstremt fattige, ifølge Verdensbanken. Og på tross av befolkningsvekst, er det totale antallet ekstremt fattige godt og vel halvert.

Cirka 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom.     

Men verden er ikke i rute for å nå målet om å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Og som følge av koronapandemien ser vi for første gang på 20 år at fattigdommen i verden igjen øker.

Verdensbanken frykter at mer enn 100 millioner mennesker kan havne/falle tilbake i ekstrem fattigdom i løpet av 2020. 

Sør-Asia og det sørlige  Afrika har flest fattige

De fleste av verdens ekstremt fattige bor i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara. Halvparten av verdens ekstremfattige bor i Afrika sør for Sahara, ifølge Verdensbanken. Her er også fattigdommen vanskeligst å komme til livs.

Men det er verdt å merke seg at det å sette konkrete og ambisiøse mål med en definert tidsfrist har vist seg å gi resultater.

Tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom ble oppnådd

I år 2000 skrev FN-land under på et mål om å halvere ekstrem fattigdom i verden. Dette målet ble oppnådd. Tusenårsmål 1 var en suksess. Ikke nok med det. Målet ble nådd fem år før tiden.

Mer enn 1 milliard mennesker har jobbet seg ut av fattigdom siden 1990.

Kina skal ha en stor del av æren for at den ekstreme fattigdommen i verden er så kraftig redusert. I 1981 var andelen ekstremt fattige i Kina på 88 prosent. I 2012 var den på under én prosent (0,7 prosent).

Siden begynnelsen av 1980-tallet har hele 850 millioner mennesker i Kina kommet seg ut av fattigdom, ifølge Verdensbanken.

Sluttspurten

Bærekraftsmålene tar tusenårsmålet om fattigdom videre til sluttspurten. Alle former for fattigdom skal være utryddet innen 2030. Rundt 700 millioner mennesker skal ut av fattigdom de neste ti årene.

Å gå "den siste mila" vil bli vanskelig. Men flere av verdens fremste ledere mener dette er fullt mulig. Dette sa Verdensbankens direktør Jim Yong Kim da bærekraftsmålene ble lansert høsten 2015:

– Våre prognoser viser at vi er den første generasjonen i verdenshistorien som kan avskaffe ekstrem fattigdom.

FNs daværende generalsektretær stemte også i med det samme budskapet:

- Vi er den første generasjonen som kan gjøre slutt på fattigdom, og den siste som kan gjøre slutt på klimaendringene, sa generalsekretær Ban Ki-moon. 

Hvordan nå målet? 

For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere, både mellom land og internt i land.

Landets myndigheter må investere i viktige sosiale tjenester, som helse og utdanning, og alle borgere må få like muligheter.

Å bygge opp sosiale sikkerhetsnett og systemer som likner på den norske velferdsstaten - med barnetrygd, sykepenger, alderspensjon, og så videre - vil også være et viktig virkemiddel i kampen mot ekstrem fattigdom.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016